YDELSER

Vi udfører traditionelle landinspektøropgaver såsom matrikulære forandringer, rådgivning i byggesager, og vi forestår teknisk opmåling af enhver art. Der er mange små sten på vejen til en god byggeproces. Med vores juridiske og tekniske viden, kan vi fjerne dem en for en.