Matrikulære opgaver udført af faguddannet landinspektør

De matrikulære opgaver omfatter opgaver i forbindelse med fast ejendom, hvor det i Danmark er fastlagt ved lov, at disse skal udføres af en landinspektør. Når grunde lægges sammen, udstykkes, eksproprieres eller på anden måde får et ændret ejerforholdet, foretager Sejr Landinspektør alt det nødvendige mht. opmåling og dokumenter og tilladelser. Som praktiserende landinspektør varetager vi desuden udarbejdelsen af alle nødvendige dokumenter og indhentelse af alle tilladelser samt alle underskrifter til brug ved registrering i matriklen.

Matriklen er et landsdækkende register over fast ejendom, og som administreres af Geodatastyrelsen.

Matrikulære opgaver: Udstykning til nye ejendomme
Vi assisterer, når du ønsker at udskille en del af en grund fra den oprindelige ejendom til ny samlet fast ejendom.

Matrikulære opgaver: Arealoverførsel til ejendom eller vej
Vi foretager præcise opmålinger, når et areal skal skilles fra én ejendom til forening med en anden ejendom eller til offentlig vej.

Matrikulære opgaver: Ejendomsberigtigelse
Ved en eventuel hævdvunden ret på et areal kan man ved en ejendomsberigtigelse registrere denne ret i matriklen

Matrikulære opgaver: Sammenlægning af ejendomme
To selvstændige ejendomme i samme eje kan sammenlægges til èn ejendom, hvor de eksisterende matrikelbetegnelser opretholdes eller den ene ejendom inddrages under den anden.

Matrikulære opgaver: Ekspropriation af afmærkede grunde
Ved ekspropriation udfører Sejr Landinspektør opmåling, foretager afmærkning af de eksproprierede arealer og udarbejder materialet for ekspropriationen inkl. kortbilag.

Matrikulære opgaver: Jordfordeling efter omlægning af dyrkningsarealer
I forbindelse med større omlægninger af dyrkningsarealer mellem landbrugsejendomme kan Sejr Landinspektør gennemføre opmåling af de arealer, som er i "spil". Herefter gennemføres afmærkning af nye skelgrænser i marken.

Matrikulære opgaver: Opmåling af skel

Udføres typisk, hvor der er opstået tvivl om skellet mellem to grunde - eller hvor der er behov for en nøjagtig skelopmåling i forbindelse med køb og salg eller nybyggeri.SPØRG OS
få svar på det du ikke finder her...

Klik på ‘spørg her’ knappen og send os din forespørgsel i formularen

SPØRG HER

Skriv din forespørgsel her

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes
Feltet Telefon skal udfyldes
Feltet Adresse skal udfyldes
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes
×