Teknisk opmåling og kortfremstilling

Som grundlag for projektering af nye bebyggelser og anlæg af enhver slags udarbejder vi situationsplan og projekteringsgrundlag.

Teknisk opmåling som situationsplan

  • Skeloplysninger
  • Diverse tekniske installationer og anlæg som findes i projektområdet
  • Ledningsanlæg
  • Tinglyste byrder som oversigtsarealer og byggelinjer, bygninger og højdekuver/koter målt i DNN/DVR90

Situationsplanen kan anvendes direkte i den videre projekteringsfase og leveres digitalt i 3D i de fleste gængse dataformater til f.eks. Autocad, microstation og Mapinfo.

Kontrolopmålinger

Sejr Landinspektør udfører præcisionsopmåling af tekniske installationer, konstruktioner af enhver art og anlæg til kontrol af tolerancer og deformationer.

Markkort

Vi opmåler dyrkningsarealerne på landmandens marker, hvilket giver et nemt overblik over placering og arealstørrelser af de marker, der kan søges EU-hektarstøtte til. Planerne indeholder også en markfortegnelse og kan suppleres med skel og bygninger efter ønske.

Kirkegårdskort

Fuldstændig opmåling af kirkegårde med gravstedsnumre og grænser samt beplantningsgrænser og bygninger, som leveres digitalt evt. til MapInfo eller andre interaktive kirkegårdsadministrationssystemer til administration af gravsteder og beplantning.

SPØRG OS
få svar på det du ikke finder her...

Klik på ‘spørg her’ knappen og send os din forespørgsel i formularen

SPØRG HER

Skriv din forespørgsel her

Feltet Navn skal udfyldes
Feltet E-mail skal udfyldes
Feltet Telefon skal udfyldes
Feltet Adresse skal udfyldes
Feltet Emne skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes
Feltet Besked skal udfyldes
×